;
ul. Rzepichy 7
05-090 Raszyn

O mnie

Jestem licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym. Posiadam uprawnienia zawodowe nadane przez Minister Infrastruktury i Rozwoju numer 6278. Jestem członkiem istniejącego od ponad 20 lat Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych , który należy do związku stowarzyszeń - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Ukończyłam Studia Magisterskie w Szkole Głównej Handlowej oraz Studia Podyplomowe o specjalności Wycena Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej i Studia Podyplomowe w zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez systematyczne uczestnictwo w kursach i seminariach organizowanych przez organizacje zawodowe oraz w innych specjalistycznych szkoleniach dostępnych dla rzeczoznawców majątkowych na rynku – m.in. ukończyłam seminarium „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” organizowane przez Związek Banków Polskich.

Świadczę usługi z zakresu wyceny nieruchomości, sporządzania analiz i raportów o nieruchomościach oraz doradztwem prawnym w zakresie rynku nieruchomości. Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC. Posługuję się również językiem angielskim.

Zapraszam do współpracy,